Kreativ procesleder

Agil projektleder

Lars Kaae Wagner

Foreningscoach

Resume

Jeg er nysgerrig og kreativ af natur, og forsøger ofte at optimere tingene, gennem perspektivering og dermed finde de optimale løsninger. Fra mit folkeoplysende arbejde har jeg erfaring med professionel servicering og sparring, både med bestyrelse og daglige ledelse. Samtidig har jeg som udviklingskonsulent igangsat og drevet egne projekter, som har omhandlet alt fra organisationsudvikling til igangsætning af aktiviteter for både børn og voksne.
Forskelligartede opgaver har været min hverdag gennem 12 år og ikke alle opgaver kan være lige sjove eller inspirerende altid. Jeg har også erfaring med administration af kurser, relationer, henvendelser, budgettering og økonomistyring, samt opsøgende arbejde.

Mine karakterstyrker

De fire nedenstående karakterstyrker er mine signaturstyrker. Der findes 24 karakterstyrker i alt.

Testen er taget på VIA Character og jeg er en blandt 7 millioner verden over.
Du kan selv tage testen og se hvilke karakterstyrker du har. Enten gennem VIA's hovedside eller min side Karakterstyrke.dk

 

Ærlighed, autenticitet og ægthed

Du er et ærligt menneske – ikke alene ved at tale sandt, men ved at leve dit liv på en oprigtig og autentisk måde. Du er nede på jorden og uden forstillelse; du er en reel person.

Social begavelse


Du er bevidst om andre menneskers motiver og følelser. Du ved, hvordan du skal begå dig i forskellige sociale sammenhænge, og du forstår at få andre til at føle sig godt tilpas.

Kreativitet, opfindsomhed og originalitet

At tænke på, hvordan ting kan gøres på nye måder, er en essentiel del af, hvem du er. Du er aldrig tilfreds med at gøre noget på den gængse måde, hvis en bedre måde er mulig.

Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed

At gennemtænke og se tingene fra alle sider er vigtige dele, af hvem du er. Du drager ikke forhastede konklusioner, og dine beslutninger beror alene på solide beviser. Du er i stand til at ændre din holdning.

Kvalifikationer

Mine mange opgaver og projekter har givet mig mange kompetencer og kvalifikationer. 

Erhvervserfaringer

Jeg har gennem de sidste 23 år haft tre forskellige jobs. Et som ansat i egen virksomhed, et som ansat i en finansiel virksomhed og sidst som ansat foreningskonsulent i en non-profit organisation. Alle jobs med udvikling, servicering og fremdrift at gøre.

Klik på nedenstående overskrifter og læs mere om mine seneste erhvervserfaringer.

Foreningskonsulent 2006 - 2018

DGI Roskilde & DGI Midt- og Vestsjælland

Jeg har gennem forskelligartet opgaver arbejdet med mennesker, som gennem sin fritid har lagt hjerteblod i deres fritidsinteresse. Projektledelse og udvikling af fællesskaber og aktiviteter har været min dagligdag, hvor jeg også har administreret kurser, budgetter og medlemskaber. Grundet nedskæringer har jeg ikke længere mulighed for at arbejde med frivillige på fuld tid, men glædes over, at al min erfaring kan komme mange andre til gode.

Salgskonsulent 2002 - 2006

Faktab A/S

Som mødebooker avanceret jeg hurtigt til kørende sælger på egne booket møder. Og fik succes som sælger og fandt interesse i projektsalg i form af hele løsninger til virksomheden, fra fakturering til opkrævninger. Min interesse for fritidslivet og det at udvikle mennesker og organisationer fik mig til at søge andre udfordringer.

Iværksætter og medstifter 1995 - 2002

Danish Computer Recycling A/S

Som ung iværksætter og medstifter af en virksomhed i en ny branche satte vi en ny standard for behandling af elektronisk affald i Danmark. På de første fem år gik vi fra de tre stiftere til 50 ansatte og var med til at sætte standarden for destruktion af datamedier.

Opgaver og projekter

Gennem mine ansættelser har jeg løst mange forskelligartet opgaver qua de forskellige jobs. Det har ført til en lang række af administrative opgaver, udviklingsopgaver og projektledelsesopgaver. Herunder er beskrevet en del af de seneste og du kan læse mere ved at klikke på overskrifterne.

Opgaver

Opsøgende foreningsarbejde

Opsøge medlemsforeninger for at yde hjælp og rådgivning.

Rådgivning af bestyrelser og frivillige

Rådgivning indenfor drift, administration, jura, udvikling og meget mere.

Udvikling, planlægning og gennemførelse af udviklingsprocesser

Udvikling
Udvikling af egne udviklingsprocesser med udgangspunkt i den positive psykologi samt andre afprøvede teorier.
Planlægning
Planlægning af egne udviklet samt konceptudviklet processer der skulle udføres af mig selv eller andre hos medlemsforeninger.
Gennemførelse
Procesledelse og facilitering af egne udviklet udviklingsprocesser og konceptudviklet processer med og uden proceshjælp fra andre procesledere.

Koordinering af procesledere til udviklingsprocesser

Koordinering af procesledere til forskellige udviklingsopgaver under projektledelse af større initiativer og projekter.

Uddannelse og udvikling af procesledere

Udvikling og afholdelse af en 5 modulopbygget proceslederuddannelse, samt efteruddannelse af procesledere.

Udvikling, planlægning og gennemførelse af kurser og uddannelser

Udvikling
Udvikling af egne kurser og uddannelser med udgangspunkt i behov og opbygget med grundpillerne Praksis, Oplevelse, Refleksion og Tematisering.
Planlægning
Planlægning af egne udviklet samt konceptudviklet kurser og uddannelser der skulle udføres af mig selv eller andre hos medlemsforeninger og kunder.
Gennemførelse
Gennemførelse af kurser og uddannelser både som kursusadministrator, kursusansvarlig og underviser.

Videreudvikling af eksisterende kurser og uddannelser

Videreudvikling af uddannelser fra klasseværelse til blended learning samt online kurser og uddannelser.

Undervisning af voksne

Undervisning af voksne på egne og eksisterende kurser og uddannelser.

Koordinering af kurser samt undervisere

Koordinering af kurser ift. tidpsunkter og steder samt hvilke undervisere der skulle undervise.

Markedsføring af kurser, uddannelser og udviklingsprocesser

Markedsføring via sociale medier samt direkte henvendelse til medlemsforeninger og kunder.

Administration, planlægning og budgetansvarlig

Administration af kurser og uddannelser, undervisere, udviklingsprocesser og foreningskontakt. Herunder budgettering og regnskabsopfølgning.

Tovholder og planlægger af årsmøde, konferencer og større møder

Planlægning af større møder herunder konferencer, større udviklingsprocesser samt årsmøder med tovholder funktion.

Sparring og coaching

Coaching af kollegaer samt sparring på opgaver. Samt sparring med bestyrelser.

Evalueringer

Evaluering af projekter, udviklingsprocesser, kurser og uddannelser.

Koordinering af eksterne partnere

Finde og koordinere eksterne partnere på kurser, uddannelser, projekter og processer.

Foredragsholder

Foredrag om frivillighed og værktøjer til frivillig ledelse.

Materiale udarbejdelse

Markedsføringsmaterialer, undervisningsmaterialer samt andet materiale.

Projekter

Første idræts SFO i Danmark

I april 2009 blev Danmarks første DGI certificeret idræts SFO en realitet. Gennem længerevarende uddannelse af personale og gennem afprøvet aktiviteter blev ønsket om mere bevægelse i dagligdagen en realitet.

https://www.tv2lorry.dk/artikel/idraets-sfo-giver-born-og-foraeldre-energi

Projektkoordinator DM i foreningsudvikling

DM i foreningsudvikling var et landsdækkende projekt, som involveret mange foreninger i en form for konkurrence for hvem der lykkedes bedste med deres udvikling.

Projektkoordinator Fedt du er Frivillig kampagne

Kampagnen var med til at hylde de frivillige ude i foreningen.

Unge trænere uddannet på 10. klasse center

Trænerdelen i unglederuddannelsen blev tilpasset et 10. klassecenter, således at de unge fik træneruddannelse og praktik i foreninger.

Badmintonsko til nye spillere

Lokal badmintonklub gjorde det muligt for unge at prøve badminton, men de havde ingen sko at spille i. Vi oprettet en skobank i klubben.

Online webinar til foreningslivet

Et to-årigt projekt der indførte Live kursus til foreningslivet i forskellige kategorier.

Visionen Bevæg Dig For Livet

Projektdeltager og procesleder på projektet med oplæring af kollegaer i procesudviklingsmetoder.

Netværksguide til foreningslivet

Medforfatter på hæftet DGI's Netværksguide til brug internt og eksternt.

Projektkoordinator Stærk i Forening

DGI og SparNord Bank samarbejdede om at gøre foreningerne stærkere gennem en fælles udviklingsproces med flere foreninger.

Danmarks første E-sports instruktør uddannelse

I samarbejde med lokal e-sports forening blev Danmarks første uddannelse for e-sports instruktører virkelighed.

Projektkoordinator på Getmoving

Getmoving satte fokus på bevægelsesaktiviteter i skolen.

Projektleder Uddannelser i Gå i Gang

Gå i gang projektet handlede om at få syge og inaktive i gang med idræt og bevægelse. Et samarbejde mellem Kræftens bekæmpelse, Diabetes foreningen, Gigtforeningen og DGI.

Styregruppemedlem Gå i Gang

Sad med i styregruppen for projektet.

Eventdage for frivillige

Årlig tilbagevendende begivenhed for frivillige i DGI.

Realkompetencer gennem foreningsarbejde

Styregruppemedlem og udvikler på kurser til foreningslivet om hvad realkompetencer kunne gøre for de frivillige.

Flyttekoordinator

Koordinering af flytning af kontor ad et par omgange.

Kurser & Uddannelser

Kurser og uddannelser har jeg gennemført, så jeg kunne udbygge min praktik med teoretisk viden.

Certified Scrum Master

Certificeret som agil projektleder i Scrum oktober 2018 - Certificate ID: 668011

Serveant leadership, Facilitator, Problemknuser, making the team better.

Organisation og processer

Modul til diplomuddannelsen i ledelse
Udvikling og forståelse for at kunne gennemskue processer og kultur i organisationer og bruge teorien i praksis.

Procesleder

Kreativ procesledelse og undervisning
Udvikling og facilitetering af kreative processer samt undervisning med udgangspunkt i systemisk ledelse samt positiv psykologi.

Projektstyring med Scrum

Modul til akademiuddannelsen i ledelse
Scrum er et framework hvori mennesker kan adressere komplekse problemer, samtidig med at der fokuseres på produktivitet og kreativt leveres produkter med højest mulig værdi.

Forandringsledelse

Modul til diplomuddannelsen i ledelse
Analysering og ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i enhver organisation. Udgangspunktet er modeller, teorier, kommunikation samt ledelse.

Praktisk kommunikation

Kommunikation og planlægning
Brug af kommunikationsværktøjer til planlægning og udrulning af en organisations kommunikation på alle medier.

Coaching og konflikthåndtering

Modul til akademiuddannelsen i ledelse
Udvikling af ledelseskompetencer med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med coachende konflikthåndteringsproces.

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

1 årig uddannelse, MacMann Berg 
Medskabende kulturbærer som arbejder nysgerrigt og refleksivt med ledelsespraksis på en fremadrettet og værdiskabende måde.

Projektstyring

Modul til akademiuddannelsen i ledelse
Almen projektstyring fra A-Z med vandfaldsmodellen og med ugangspunkt i opdraggivers projektformulering.